GENERAL

ERAVERDA NRT: F-003684-F com a propietària i gestora del website anomenada www.eraverda.com és una empresa dedicada a la comercialització de productes de cànnabis de consum, la qual ofereix a través d'aquest website els següents serveis, funcionalitats i continguts online, dirigits a professionals, empreses, consumidors, usuaris o qualsevol altre destinatari final (en endavant usuari), als quals se li pugui lliurar comandes dins del territori andorrà.

 

SERVEIS PRESTATS A TRAVÉS DEL WEBSITE ERAVERDA.COM

Era Verda presta a través del seu web els següents serveis:

a. Servei d'accés a una sèrie de continguts classificats per productes i marques.

b. Servei de navegació pel website.

c. Servei de cercador de productes segons diferents paràmetres.

d. Informació tècnica dels productes que comercialitza eraverda.com.

e. Servei de compra de productes on-line.

f. Servei de webmail per contactar amb l'empresa.

g. Servei de livechat per contactar amb l'empresa en horari laboral.

h. Altres serveis, així com qualsevol altre servei que s'integri a futur en el website

 

COMPRA DE PRODUCTES EN LÍNIA

Les tarifes, condicions i procediment de compra seran inequívoques per a l'usuari. La informació pel que fa al producte (vegeu fitxa tècnica) es mostrarà de forma clara i expressa.

En cas de producte defectuós, el venedor haurà de procedir, segons correspongui, a la reparació, substitució, rebaixa de preu o resolució del contracte, gestions que seran gratuïtes per al consumidor i usuari.

L'oferta de productes està subjecta a disponibilitats segons estoc, Era Verda es reserva el dret de retirar productes de l'oferta de venda sense previ avís.

GARANTIA LEGAL DE CONFORMITAT (6 MESOS):

D'acord amb el que disposa la Llei 13/2013 de l'13 de juny de competència efectiva i protecció de consumidor, tots els productes venuts per Era Verda a client o usuari final es beneficien d'una garantia legal de conformitat sol·licitada a la nostra empresa o als fabricants directament i que té una durada 6 mesos per als productes nous, aquells productes venuts a empreses revenedores s'hauran d'adreçar a productor o fabricant directament per sol·licitar assistència en garantia de conformitat.

No obstant això, només si el defecte o falta de conformitat del producte es manifesta durant el primer mes, s'entén que la decisió ja existia quan es va lliurar el producte, llevat que es demostri el contrari o quan aquesta presumpció sigui incompatible amb la naturalesa del producte o l'índole de la falta de conformitat.

La garantia de conformitat suposa que els productes han de complir els següents requisits, llevat que per les circumstàncies del cas algun d'ells no sigui aplicable:

a) S'ajusten a la descripció realitzada per Era Verda i tinguin les qualitats del producte que Era Verda li hagi presentat a Vostè en forma de mostra o model.

b) Siguin aptes per als usos a què ordinàriament es destinin els productes de la mateixa mena.

c) Siguin aptes per a qualsevol ús especial requerit per Vostè quan l'hagi posat en coneixement d'Era Verda en el moment de celebració del contracte, sempre que Era Verda hagi admès que el producte és apte per a aquest ús.

d) Presentin la qualitat i prestacions habituals d'un producte del mateix tipus que vostè pugui fonamentadament esperar, tenint en compte la naturalesa del producte i, si escau, de les declaracions públiques sobre les característiques concretes dels productes fetes per Era Verda, el fabricant o el seu representant, en particular en la publicitat o en l'etiquetatge. Era Verda no queda obligat per aquestes declaracions públiques si desconeixia i no cabia raonablement esperar que conegués la declaració en qüestió, demostra que aquesta declaració havia estat corregida en el moment de celebració del contracte o que aquesta declaració no va poder influir en la decisió de comprar del producte.

No hi haurà lloc a responsabilitat per faltes de conformitat que el consumidor i usuari conegui o no hagi pogut o ignorar en el moment de la celebració del contracte o que tinguin l'origen en materials subministrats pel consumidor i usuari. Per beneficiar-se de la garantia de conformitat ha de complir els requisits abans esmentats i contactar amb el nostre Servei d'Atenció al Client a la nostra pàgina de contacte.

Si el producte no és conforme amb el contracte, vostè podrà optar entre exigir la reparació o la substitució del producte, llevat que una d'aquestes dues opcions resulti objectivament impossible o desproporcionada (es considerarà desproporcionada aquella opció que comparada amb l'altra imposi a Era Verda costos que no siguin raonables, tenint en compte el valor que tindria el producte si no hi hagués falta de conformitat, la rellevància de la manca de conformitat i si la forma de sanejament alternativa es pogués realitzar sense inconvenients majors per a Vostè. En el cas que no pugui ser reparat el producte i tampoc pugui ser substituït per un altre d'idèntiques característiques, tindrà l'opció de sol·licitar la rebaixa en el preu, el reemborsament de la mateixa o la possibilitat de substituir el producte per un altre diferent (de característiques no idèntiques) que podrà escollir vostè mateix. En aquest últim cas, se li crearà un val de compra per l'import del preu del producte a substituir, i Vostè podrà aplicar el saldo disponible al nou producte substitutiu que trieu, tot això sense perjudici del seu dret a la devolució de diners abans esmentada.

No s'inclouen les deficiències ocasionades per negligències, cops, ús o manipulacions indegudes, tensió no idònia, instal·lació incorrecta no efectuada pel Servei Tècnic autoritzat quan escaigui, ni materials sotmesos a desgast pel seu ús normal. LLIURAMENT a. Un cop efectuat el pagament i confirmada la compra, Era Verda lliurarà el producte en el lloc indicat dins del territori andorrà en un període màxim de 72 h en cas de disponibilitat d'estoc. Si no és així se li comunicarà a client. b. La recollida del producte també estarà disponible al local Era Verda situat a l’Av. de les Escoles 28, AD700 Escaldes-Engordany, Principat d'Andorra, en el moment del pagament del producte, dins de l’horari laboral d'Era Verda (de dilluns a dissabte d'11h a 20h) sempre i quan es confirmi per whatsapp al +376 329 199 l’hora en la qual el client passarà a buscar la compra efectuada. En cas de no disponibilitat d'estoc, es facilitarà un producte similar d’un altre marca. En qualsevol de les modalitats de lliurament, si la persona que recull el producte comprat no és el comprador, caldrà un full d'autorització amb el nom i signatura del comprador i els quatre últims dígits de la targeta de crèdit amb la qual s'ha realitzat la compra.

CONDICIONS DE DEVOLUCIÓ, CANVI O ABONAMENT

En cas que el producte estigui defectuós al moment de la seva recepció o bé es notifiqui el defecte en 48 hores després de la recepció, el client rebrà el mateix producte al seu domicili lliure de càrrecs i de costos d'enviament. Es podrà sol·licitar, també, la devolució de l'import sense cap tipus de comissió a càrrec del client sempre que es confirmi que el producte serà retornat al local Era Verda. Si el producte sol·licitat no es pot obtenir en un màxim de 15 dies per falta d'estoc, el client pot sol·licitar la devolució íntegra de l'import. MODALITAT DE PAGAMENT A efectuar la comanda, el client pot escollir pagar la compra mitjançant targeta VISA o MASTERCARD. La validació del pagament mitjançant targeta es realitza amb el sistema de TPV virtual de Redsys, sistema especialitzat en comerç electrònic. Les dades confidencials com ara números de targeta o claus de seguretat són gestionats directament per l'entitat bancària Morabanc pel que Era Verda no té accés als mateixos.

IMPOSTOS

Els preus mostrats en eraverda.com són nets i porten inclòs el 4.5% IGI. LLEI APLICABLE: Les compres realitzades en eraverda.com queden sotmeses a la normativa vigent andorrana i a la resta de legislació concordant, se realitzades les compres en el domicili de: Era Verda, Av. de les Escoles 28, AD700, Escaldes, Principat d'Andorra. Respecte a qualsevol discrepància o divergència que pogués sorgir sobre el compliment o la interpretació d'acord de compra assolit, o alguna de les seves condicions les parts se sotmeten, en el cas de clients corporatius, als Jutjats i Tribunals de la ciutat d'Andorra la Vella , amb renúncia al seu propi fur si aquest fos un altre; en el cas de consumidors, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals de el domicili del consumidor. La declaració de nul·litat d'una o diverses de les condicions de compra establerta, no essencial, no comportarà la nul·litat de l'acord de compra assolit que continuarà vigent. Protecció de dades Era Verda andorrelectronica.com garanteix que totes les dades recollides mitjançant la nostra web seran utilitzades en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la llei 15/2003, de 18 de desembre qualificada de protecció de dades de caràcter personal. Vostè autoritza a Era Verda per a l'ús i tractament informàtic de les dades personals que faciliti, que seran emprats per proporcionar-li informació de les nostres condicions de distribució, la promoció dels productes i serveis de Era Verda, i amb fins històrics. Vostè podrà exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les seves dades personals, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent sobre protecció de dades personals, dirigint-se a eraverda@eraverda.com .

COMUNICACIONS

Era Verda podrà dirigir a l'usuari les seves comunicacions per correu postal, correu electrònic o per telèfon (trucada o missatges). De la mateixa manera, l'usuari podrà dirigir les seves comunicacions a Era Verda per mitjà de correu postal, dirigit al domicili social de l'empresa, o correu electrònic a: eraverda@eraverda.com

DADES DE L'EMPRESA

Identitat: ERA VERDA

NRT: F-003684-F

Adreça: Av. de les Escoles 28, AD700 Escaldes-Engordany.

Telèfon: +376 329 199

Email: eraverda@eraverda.com

Producte afegit per comparar.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar la navegació del lloc, analitzar-ne l'ús, realitzar estudis per a màrqueting i personalitzar la teva experiència.